متفورمین پُرمصرف‌ترین دارو در ایران است

پرمصرف‌ترین دارو در سامانه نسخه‌ الکترونیک بیمه سلامت، مشخص شد.

سازمان بیمه سلامت ایران اعلام کرد: متفورمین به عنوان پرمصرف‌ترین دارو در سامانه نسخه الکترونیک بیمه سلامت ثبت شده است.

 بر همین اساس، در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۱۹ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۸۵۰ قرص متفورمین تجویز شده است.

 این در حالی است که در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱، تعداد ۸۲ میلیون و ۵ هزار و ۷۰۷ قرص متفورمین در نسخ بیمه سلامت ثبت شده بود.متفورمین پُرمصرف‌ترین دارو در ایران است.

منبع : خبرگزاری مهر