درپی تاکیدات رئیس جمعیت هلال احمر/ همکاری های پخش سها با جمعیت هلال احمراستان ها وارد مرحله تازه ای شد

نشست مشترک مدیران شرکت پخش سها هلال ومدیران جمعیت هلال احمراستانهای زنجان واردبیل به منظورتعامل بیش از پیش وارتقاء سطح همکاری ها برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پخش سها هلال ؛ درهمایش مشترک مدیران جمعیت هلال احمراستانها ومدیران سازمان تدارکات پزشکی وشرکت پخش سها هلال که اخیراً درتهران برگزارشد؛ راهکارهای افزایش تعاملات میان جمعیت هلال احمراستانها وپخش سها دربحث توزیع داروهای مورد نیازهموطنان بررسی ورئیس جمعیت هلال احمر برتوسعه همکاری ها تاکید کرد.

درهمین راستا؛ تنی چند ازمدیران ستادی شرکت پخش سها هلال ازجمله آقایان" رسول ترابی" مدیرفروش و"سعید کچویی" رئیس حسابداری این شرکت درسفری به استانهای زنجان واردبیل با مدیران جمعیت هلال احمر وداروخانه های تحت پوشش این نهاد وهمچنین مسئولان دانشگاه های علوم پزشکی این استانها دیداروگفتگو کرده و درباره راه های افزایش همکاری ها تبادل نظر نمودند.

درنشستی که با حضورمدیران پخش سها هلال، زمانی، رئیس مرکز توزیع اردبیل  وآقای "پازوکی" مدیرداروخانه هلال احمر زنجان برگزارشد؛ برافزایش سطح همکاری های دوجانبه وافزایش میزان خرید داروخانه هلال احمر استان ازشرکت پخش "سها"تاکید گردید.

بنابراین گزارش  همچنین درنشست مشترک مدیران شرکت پخش سها هلال ومدیران بخش بودجه و مالی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان تصمیمات لازم برای تامین منابع مالی مورد نیازداروهای استراتژیک توزیعی توسط سها هلال گرفته شد.

دردیدارآقای قویدل"مدیرعامل جمعیت هلال احمراستان اردبیل ومدیران شرکت پخش سها هلال نیزافزایش سطع تعاملات وهمکاری های فیمابین مورد تاکید طرفین قرارگرفت ومدیرعامل جمعیت هلال احمراستان دربحث تامین منابع مالی برای افزایش سطح همکاری داروخانه هلال احمراستان با شرکت پخش سها هلال قول همکاری ومساعدت داد.

درادامه این دیدارها، مدیران ستادی شرکت پخش سها هلال ازمرکز توزیع استان اردبیل بازدید وبا رئیس وکارکنان این مرکز به گفت وگو نشستند.

شایان ذکر است هیات مذکور درشهریورماه امسال نیز نشست های مشترکی با مدیران داروخانه های هلال احمر استانهای گلستان، مازندران، آذربایجان شرقی وغربی برگزار وطرفین برگسترش همکاری های دوجانبه تاکید کردند.