با حکم سرپرست حراست سازمان تدارکات پزشکی/مدیرحراست شرکت پخش سها هلال منصوب شد

درحکمی ازسوی مشاورمدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی وسرپرست حراست این سازمان ،آقای دکتر"سید جواد خناری نژاد" به عنوان مدیرحراست شرکت پخش سها هلال منصوب گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت پخش سها هلال ؛ درمتن نامه آقای "وحید خسرو آبادی" ، سرپرست حراست سازمان تدارکات پزشکی خطاب به مدیرجدید حراست پخش سها هلال، ضمن آرزوی توفیق برای وی درمسئولیت جدید وتاکید بر برنامه ریزی جامع وگسترده درانجام وظایف محوله به مظور تحقق رسالت سازمان تدارکات پزشکی آمده است: " پیوند تخصص، علم وایمان اصولی است که اهتمام به آن درمحیط حراست به مثابه جهاد مستمر، پیوسته منشاء خیروبرکات درسطوح مختلف کاری خواهد شد.

دربخش دیگری ازاین نامه تصریح شده است: " انتظار اینجانب ازجنابعالی درمسئولیت جدید خدمتگزاری, حرکت برمدار اعتدال، قانون گرایی وبهره گیری ازکلیه ظرفیت ها وتوانایی های موجود درجهت صیانت ازسرمایه های مادی ومعنوی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده تا بدین منظور ازهیچ کوششی دریغ ننموده ودر پرتو الطاف بی بدیل الهی در راستای انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

آقای "خناری نژاد" دانش آموخته رشته روانشناسی درمقطع دکترا بوده وبالغ بر 15 سال سابقه مدیریتی درحوزه های مختلف حراست دارد.

مدیرجدید حراست شرکت پخش سها هلال  پیش ازاین در بخش دارویی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی - شستا- شاغل بوده ضمن آن که به عنوان مدرس دانشگاه سال ها درحوزه های گوناگون روانشناسی مشغول به تدریس می باشد.

بنابراین گزارش درمراسم معارفه آقای "خناری نژاد" ، آقای دکتر"اعلمیان هرندی" سرپرست شرکت پخش سها هلال درسخنانی با اشاره به مسئولیت های خطیراین شرکت ونقش مهم حراست درپیشبرد برنامه ها واهداف عالی این مجموعه برای مدیریت جدید حراست آرزوی موفقیت نمود وگفت: قطعاً با تشریک مساعی مدیران ستادی ومراکزتوزیع سها هلال وتجارب ارزنده همکارجدیدمان دربخش حراست؛ اتفاقات خوبی درشرکت پخش سها هلال رقم خواهد خورد.