معرفی شرکت

تاريخچه فعاليت شرکت
شرکت پخش سهـاهلال ( سهامي خاص ) در تاريخ 86/12/21 بصورت شرکت با مسئوليت محدود تاسيس شد و طي شماره 320602 در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است و در سال 1388 به شرکت سهامي خاص تبديل شده است.
شرکت پخش سها هلال یکی از شرکت های تابعه سازمان تدارکات پزشکي ميباشد. مرکز اصلي شرکت در تهران و مراکز فروش آن در شهرستانهاي مختلف ايران واقع است.

فعاليت شرکت
موضوع فعاليت شرکت طبق مفاد ماده 2 اساسنامه عبارت است از: خريد، فروش، پخش و توزيع انواع داروها اعم از گياهي، شيميايي، واکسن، مکمل هاي غذايي، مواد اوليه دارويي، لوازم و تجهيزات پزشکي، دارويي، امدادي، بيمارستاني، درماني، توانبخشي، آزمايشگاهي انواع فرآورده و محصولات آرايشي بهداشتي و تشخيصي و هرگونه فعاليت که بطور مستقيم يا غير مستقيم مرتبط با موضوع فعاليت شرکت باشد.