منشوراخلاقی

منشور اخلاقی شرکت پخش سها هلال

ما به عنوان کارکنان و پرسنل شرکت پخش  سها هلال با توجه به اهداف و رسالت شرکت جهت کمک به ارتقاء کیفیت و مدیریت علمی توزیع دارو در سراسر میهن اسلامی پیمان می بندیم که مجری اصول اعلامی در منشور اخلاقی باشیم.
1) درتعاملات خود حفظ ارزشهای دینی، اجتماعی و ملی را سرلوحه کار قراردهیم.
2) امانت داری، اعتماد متقابل و وفا داری به سازمان را وظیفه خود بدانیم و آن را رعایت نماییم.
3) وظایف محوله را منطبق با قوانین و مقررات و ضوابط پیش بینی شده به نحوه صحیح و سریع انجام دهیم.
4) در جهت افزایش مهارتها و ارتقاء سطح آموزش کوشا باشیم.
5) توانایی، تجارب و دانش خود را به صورت انحصاری در خدمت سازمان قرار دهیم.
6) تلاش  می نماییم تا در به ثمر رساندن نقش برجسته شرکت در تأمین آرامش و آسایش و تسکین آلام دردمندان و بیماران مثمر ثمر باشیم.
7) نظم، انضباط و آراستگی پوشش ظاهری مطابق با فرهنگ ملی و اسلامی و وقت شناسی را از اصول مسلم موفقیت در مجموعه سازمانی خود بدانیم.
8) از امکانات، اموال و دارایی های شرکت به نحو مطلوب حفاظت و مراقبت کنیم.
9) در مقابل نتایج ناشی از انجام امور و برنامه های شرکت مسئولیت پذیر و متعهد باشیم.
10) با تکیه بر فرهنگ کار گروهی با هدف جلب رضایت مشتریان، ارتقاء سطح خدمات توزیع دارو و رعایت استانداردهای ملی و بین المللی  کوشا باشیم.
11) با رعایت اصول صرفه جویی و پرهیز از تجمل گرایی و هزینه های غیر ضروری در استفاده و بالابردن هر چه بیشتر سطح بهره وری از منابع و امکانات موجود تلاش نماییم.
12) به اصول نظامهای مدیریت کیفیت (بهبود مستمر، توسعه فرصتها، تقویت ارزش مشتری، مشارکت کارکنان و افزایش رضایتمندی) پایبند باشیم.
13) اعتقاد داریم که ارتقاء کمی و کیفی و اثر بخش ساختن فعالیتها و مأموریت های شرکت از اهم ضروریات است.
14) دریافت هرگونه انتقاد یا پیشنهاد مشتریان را که زمینه ساز رشد و ارتقاء سطح کیفی خدمات باشد، محترم بشماریم.
15) همواره با مشتریان و ارباب رجوع رعایت ادب، احترام و متانت را سرلوحه کار خود قرار دهیم.