تاکید بر استمرار همکاری های شرکت های پخش سها هلال و تجهیزات پزشکی هلال

در نشست مشترک مدیران عامل شرکت های پخش سها هلال و تجهیزات پزشکی هلال ایران؛ تداوم همکاری های فی مابین مورد تاکید قرار گرفت
به گزارش روابط عمومی شرکت پخش سها هلال؛ در نشست آقایان دکتر علیرضا شریفی مدیرعامل شرکت پخش سها و دکتر سید بهمن سبحانی مدیرعامل شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران؛ استمرار همکاری های دو مجموعه مورد تاکید قرارگرفت.
در این جلسه که اعضای هیات مدیره دو شرکت حضور داشتند؛ مدیران عامل شرکت پخش سها هلال و تجهیزات پزشکی هلال ایران درباره تمدید قرارداد توزیع محصولات تجهیزات پزشکی هلال ایران و برنامه های سال آینده دو مجموعه برای همگرایی بیش از پیش به توافق رسیدند.