نشست مشترک مدیران عامل شرکت های پخش سها هلال و تجهیزات پزشکی هلال ایران

درنشست مشترک مدیران عامل و مدیران شرکت های تجهیزات پزشکی هلال ایران و پخش سها هلال، توسعه همکاری های دو جانبه مورد تاکید قرار گرفت
به گزارش روابط عمومی شرکت پخش سها هلال، در این نشست که در محل شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران برگزار شد، آقایان دکتر شریفی و دکتر سبحانی مدیران عامل شرکت های پخش سها هلال و تجهیزات پزشکی هلال ایران برتوسعه همکاری ها به منظور افزایش فروش محصولات تولیدی تاکید کردند.
ارایه برنامه توسعه فروش محصولات شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران توسط شرکت پخش سها با توجه به ظرفیت های بالای این مجموعه ها از دیگر مواردی بودند که در نشست مشترک مدیران عامل و مدیران شرکت ها مطرح و با توجه به چشم انداز آینده، افزایش سهم فروش محصولات تجهیزات پزشکی هلال ایران از سوی پخش سها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
عملکرد خوب شرکت پخش سها هلال در توزیع محصولات شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران به خصوص سرنگ های تولیدی و استقبال بازار مصرف، موجب شده که مدیران عامل دو شرکت برتوسعه همکاری ها در زمینه فروش محصولات تولیدی شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران تاکید نمایند.