گسترش همکاری های شرکت پخش سها و داروسازی سها 2

مدیران عامل شرکت پخش سها هلال و داروسازی سها برگسترش همکاری های فی مابین به منظور حضور قدرتمند در بازار دارویی کشور تاکید نمودند
به گزارش روابط عمومی شرکت پخش سها هلال؛ در جریان بازدید مدیرعامل، معاونین و جمعی از مدیران پخش سها هلال از شرکت داروسازی سها که روز چهارشنبه هشتم اردیبهشت صورت گرفت، توسعه همکاری های مشترک درون سازمانی به منظور حضور قدرتمند در بازار دارویی کشور مورد تاکید قرار گرفت.
در این نشست، آقایان دکتر"علیرضا شریفی" مدیرعامل شرکت پخش سها هلال و دکتر"حسین عطار" مدیرعامل شرکت داروسازی "سها" توانمندی ها و ظرفیت های دو مجموعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و طرفین بر توسعه همکاری های مشترک تاکید کردند.
دکتر"علیرضا شریفی" با اشاره به سیاست همکاری درون بخشی مجموعه های تحت پوشش سازمان تدارکات جهت همپوشانی، از همراهی های صمیمانه شرکت داروسازی سها قدردانی نمود و گفت: راهبرد اساسی ما در سال جاری تعامل بیش از پیش با شرکت های دارویی و تامین کنندگان به منظور تقویت سبد دارویی شرکت پخش سها هلال است.