دکتر محسن مومنی به عنوان عضو هیئت مدیره پخش سها هلال منصوب شد

درحکمی ازسوی مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی؛ دکتر محسن مومنی به عنوان عضو موظف هیئت مدیره شرکت پخش سها هلال منصوب گردید
به گزارش روابط عمومی شرکت پخش سها هلال، درحکم دکتر حسن صفاریه خطاب به دکتر مومنی آمده است:
با توجه به تعهد و تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی و به موجب این ابلاغ به سمت "عضو موظف هیئت مدیره شرکت پخش سها هلال" منصوب می شوید.
شایسته است براساس اختیاراتی که در اساسنامه شرکت، قانون تجارت و سایر قوانین جاری و ابلاغیه های این سازمان به شما تفویض شده است، همراه با سایر اعضای محترم هیئت مدیره آن شرکت در انجام صحیح کارها و پیشبرد اهداف آن واحد خصوصاً رسالت و مأموریت این سازمان، اصلاح ساختار شرکت، استفاده از امکانات و ظرفیت های مناسب در راستای ارتقاء کمی و کیفی شرکت، نوآوری، بهره وری، حمایت از کارکنان و کارگران و پیشبرد اهداف عالیه جمعیت هلال احمر و نیز نظام سلامت کشور نهایت اهتمام را به عمل آورید.