سرپرست جدید معاونت بازرگانی و فروش شرکت پخش سها هلال منصوب شد

مدیرعامل شرکت پخش سها هلال درحکمی، دکتر"فرشاد محرابی" را به عنوان سرپرست معاونت بازرگانی و فروش این شرکت منصوب نمود
به گزارش روابط عمومی شرکت پخش سها هلال؛  در متن حکم دکتر "امیررضا فرخنده کیش" مدیرعامل
و عضو هیئت مدیره شرکت پخش سها هلال برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت بر عملکرد واحد تامین کالا و فروش و شناسایی و ارتباط موثر با مشتریان مورد تاکید قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت پخش سها هلال، همچنین درحکم خود خطاب به سرپرست جدید معاونت بازرگانی و فروش این شرکت تصریح نموده است: سیاستگذاری و سازماندهی فرآیند تامین کالا و فروش در جهت اثربخشی مجموعه، پیش بینی زیر ساخت های لازم به منظور بهبود عملکرد تامین، فروش و مطالعه و شناسایی نیازهای آتی و جاری درحوزه تامین کالا و همچنین فروش شرکت از دیگر انتظارات اینجانب
می باشد.
در مراسم معارفه دکتر" فرشاد محرابی" ازخدمات و زحمات  آقای روح اله رضایی مشفق، معاون سابق بازرگانی و فروش شرکت پخش سها هلال تقدیر شد.
شایان ذکر است دکتر فرخنده کیش مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت پخش سها هلال، آقای رضایی مشفق را به عنوان مشاور خود در این شرکت منصوب نمود.