صرفه جویی10میلیون یورویی با انتقال تکنولوژی تولید صافی همو دیالیز

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، با اشاره به انتقال تکنولوژی تولید صافی همو دیالیز از شرکت سوئیسی به شرکت ایرانی، گفت: این همکاری باعث جلوگیری از خروج 10 میلیون یورو ارز به خارج از کشور می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، طاهر موهبتی، در مراسم امضای تفاهم نامه انتقال تکنولوژی تولید صافی همو دیالیز از شرکت سوئیسی به شرکت ایرانی، افزود: دوران تحریم های ظالمانه را با این قبیل همکاری ها پشت سر خواهیم گذاشت.

وی با اشاره به نیاز کشور به صافی دیالیز، گفت: سالانه 6 میلیون صافی دیالیز نیاز داریم که در حدود دو تا سه میلیون آن از طریق واردات تامین می شود.

موهبتی به انتقال تکنولوژی تولید صافی دیالیز از شرکت سوئیسی به شرکت ایرانی اشاره کرد و افزود: تولید صافی دیالیز از طریق انتقال تکنولوژی آن به شرکت ایرانی، باعث خواهد شد 35 درصد نیاز داخل به صافی دیالیز از این طریق تامین شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، ادامه داد: همچنین، این انتقال تکنولوژی باعث جلوگیری از خروج 10 میلیون یورو ارز به خارج از کشور می شود.

وی تاکید کرد: البته انتقال تکنولوژی تولید صافی دیالیز به داخل کشور، دغدغه بیماران را نیز تا حدود زیادی مرتفع خواهد کرد و این موضوعی است که مورد توجه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو قرار دارد.