مجمع عمومی سالانه شرکت پخش سها هلال برگزار شد

مجمع عمومی سالانه شرکت پخش سها هلال منتهی به سال مالی 1397 به منظور بررسی عملکرد یکساله این شرکت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت پخش سها هلال،  در این مجمع آقایان دکتر فرجی مدیرعامل، دکتر اسماعیلی رئیس هیات مدیره و دکترصلواتی عضو هیات مدیره سازمان تدارکات پزشکی، مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره  و مدیران شرکت پخش سها هلال  و بازرس سازمان تدارکات پزشکی حضور داشتند.
دراین جلسه گزارش مبسوطی از فعالیت ها و عملکرد یک سال گذشته شرکت پخش سها هلال شامل صورت های مالی و گزارش هیات مدیره  به اعضای مجمع ارایه گردید. 
دکترعلی فرجی، مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی با توجه به گزارش مطلوب حسابرس و بازرس قانونی شرکت پخش سها هلال،  ضمن قدردانی از تلاش های  مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و کارکنان شرکت پخش سها هلال در یک سال گذشته؛ اظهار امیدواری نمود در سال 1398 روند موفقیت های این مجموعه استمرار یابد.