ابتلای همزمان کودکان به کووید و سرماخوردگی خطرناک است

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که کودکان خردسال آلوده به کووید همراه با یک ویروس دوم دیگر، بیماری شان شدیدتر خواهد بود.

 به نقل از مدیسن نت، بررسی‌ها نشان داد در طی دو سال اول پاندمی کووید 19، کودکانی که به خاطر کووید بستری شده بودند در صورت ابتلاء به بیماری تنفسی دوم، شدت بیماری شأن بیشتر بود.

 معمولاً، عفونت دوم ناشی از یکی از ویروس‌های زیادی بود که باعث سرماخوردگی می‌شود از جمله رینو ویروس‌ها، انترو ویروس‌ها و ویروس سینکیتیال تنفسی 

مطالعات نشان داد که کودکان کوچک‌تر از5  سال که به خاطر کووید در بیمارستان بستری بودند، دو برابر بیشتر با احتمال ابتلاء به یک بیماری تنفسی دیگر روبرو بودند که شدت بیماری شأن را افزایش می‌داد.

 بیماری "شدید" به این معنی بود که آنها در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده یا نیاز به تنفس مصنوعی داشتند.

منبع: خبرگزاری مهر