کمبود تجهیزات پزشکی رو به کاهش است

رئیس سازمان غذا و دارو، از رفع برخی کمبودهای تجهیزات پزشکی در کشور خبر داد.

سیدحیدر محمدی، با اشاره به اینکه دلیل برخی کمبودهای تجهیزات پزشکی تأمین دیرهنگام ارز و تعلل شرکت‌های خارجی بود، گفت: با اقدامات صورت گرفته میزان کمبودهای مقطعی در حوزه تجهیزات پزشکی با شیب مناسبی رو به کاهش است. 

وی اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت مساعدی را در تأمین تجهیزات پزشکی داریم به طوری که تعداد کمبودها در این حوزه رو به کاهش است.

 حیدری افزود: برخی تجهیزات پزشکی به دو دلیل تأمین دیر هنگام ارز و تأخیر شرکت خارجی در تأمین کالا به کمبود موقت مواجه شده بود که با پیگیری‌های صورت گرفته در حال رفع هستند. 

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه نمونه داخلی تمام تجهیزات پزشکی خارجی دارای کمبود در بازار موجود است، عنوان کرد: به تازگی چند شرکت دانش بنیان در حال تولید تجهیزات پزشکی هستند که تاکنون نمونه داخلی آنها تولید نشده بود و به زودی پس از اخذ مجوز وارد بازار خواهند شد.

منبع: خبرگزاری مهر