قدردانی سرپرست پخش سها هلال ازتلاش خانواده سها برای تحقق اهداف وبرنامه های فروش

سرپرست شرکت پخش سها هلال درجشن رکورد فروش این شرکت در دیماه 1401 گفت: این موفقیت حاصل تلاش خانواده شریف وبی ادعای سها هلال است.

عضو هیات مدیره وسرپرست شرکت به گزارش روابط عمومی شرکت پخش سها هلال، مهندس "علیرضا فراهانی " درجمع مدیران وپرسنل ستاد مرکزی شرکت سها هلال تصریح کرد: شما همکاران نمایندگان خانواده خدوم سها هلال درسراسر کشور هستید ومن وظیفه دارم که مراتب قدردانی خود را ازتلاش های شبانه روزی یکایک همکاران برای رکورد شکنی دربحث فروش ومیزان وصولی ها در دیماه اعلام نمایم.

پخش سها هلال با بیان این مطلب که بالاترین رکورد فروش شرکت درسال جاری دردیماه امسال با افزایش 132 درصدی نسبت به بودجه تعیین شده- حاصل تلاش جمعی این خانواده شریف می باشد، گفت: یقین دارم رکورد فروش شرکت دربهمن واسفند 1401 تکرار خواهد شد ومن به آینده درخشان مجموعه امیدوارم.

آقای مهندس فراهانی با تقدیر از حضورجمعی ازمدیران ستاد در برخی ازمراکز توزیع درروزهای پایانی دی ماه گفت: حضورمدیران محترم فروش وتامین درمراکز گیلان وفارس ومدیریت محترم حراست وسرپرست حسابداری وفروش درمراکز مازندران وآذربایجان شرقی حرکتی شایسته ودرجهت افزایش انگیزه همکاران دراین مراکز بود .

سرپرست شرکت پخش سها هلال تصریح کرد: ازتمام همکاران عزیزم درمراکز توزیع وستاد درخواست دارم با تمام وجود برای پیشبرد اهداف عالی پخش سها هلال وسازمان تدارکات پزشکی تلاش نمایند.