تعامل با دانشگاه های علوم پزشکی؛ اولویت مهم شرکت پخش سها هلال

دکتر جواد شمسایی؛ تعامل با دانشگاه های علوم پزشکی را از جمله اولویت های مهم شرکت پخش سها هلال اعلام کرد
به گزارش روابط عمومی شرکت پخش سها هلال؛ درنشست مدیرعامل شرکت پخش سها و آقایان دکتر اعتباری معاون غذا و دارو و دکتر سلطانی مدیر دارویی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛ راه های توسعه همکاری های مشترک مورد بررسی قرار گرفت.
در این دیدار که تنی چند از مدیران ستادی شرکت پخش سها هلال نیز حضور داشتند؛ درخصوص وصول مطالبات پخش سها از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بحث و بررسی به عمل آمد و عملکرد مرکز توزیع سها استان اصفهان در مقاطع مختلف به ویژه بحران کرونا، مورد تقدیر قرار گرفت.
دکتر "شمسایی" مدیرعامل شرکت پخش سها هلال از همراهی های صمیمانه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با شرکت پخش سها قدردانی و بر آمادگی این مجموعه برای کمک به تحقق اهداف نظام سلامت تاکید نمود و باز پرداخت به موقع مطالبات را ضامن تداوم ارائه خدمات داروئی دانست.
مسئولان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان نیز در سخنان خود از عملکرد مرکز توزیع اصفهان و همراهی این مجموعه با دانشگاه علوم پزشکی قدردانی کردند.