تاکید مدیرعامل شرکت پخش سها بر توسعه همکاری با معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی

درنشست مدیرعامل شرکت پخش سها هلال و معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی؛ توسعه همکاری های فیمابین مورد بحث و بررسی قرار گرفت
به گزارش روابط عمومی شرکت پخش سها هلال؛ دکتر"جواد شمسایی" در دیدار با دکتر"ناصر وحدتی" معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی ضمن قدردانی از همکاری های مثبت این معاونت با مرکز توزیع سها هلال در مشهد مقدس برگسترش همکاری ها تاکید کرد.
مدیرعامل شرکت پخش سها هلال برآمادگی کامل این مجموعه به منظور خدمت رسانی هر چه بهتر در بحث توزیع دارو در استان تاکید نمود و با تشریح ظرفیت های پخش سها هلال؛ تعامل بیش ازپیش با دانشگاه های علوم پزشکی و معاونت های غذا و دارو را ازجمله اولویت های پخش سها عنوان کرد.
دکتر"وحدتی" معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی نیز از تلاش های جمعیت هلال احمر و تعاملات مثبت مرکز توزیع دارویی هلال احمر مرکز مشهد قدردانی نمود.
دراین نشست همچنین درباره نحوه وصول مطالبات پخش سها هلال از دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی و بیمارستانهای تحت پوشش بحث و بررسی گردید.