برگزاری مجمع عمومی سالانه شرکت پخش سها هلال

مجمع عمومی سالانه شرکت پخش سها هلال منتهی به سال مالی 1398 به منظور بررسی عملکرد یک ساله این شرکت برگزار شد
به گزارش روابط عمومی شرکت پخش سها هلال، در این مجمع که مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی و اعضای هیات مدیره این سازمان و همچنین مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت پخش سها هلال حضور داشتند، گزارش مبسوطی از فعالیت ها و عملکرد یک سال گذشته مجموعه پخش سها به اعضای مجمع ارایه شد.
دراین مراسم دکتر صفاریه مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی ضمن اشاره به مفاد گزارش ارایه شده به مجمع درباره فعالیت های یک سال اخیر پخش سها هلال و گزارش مالی شرکت، از عملکرد مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت پخش سها قدردانی و اظهارامیدواری کرد سال جاری؛ موفقیت های پخش سها هلال در عرصه توزیع دارو و کسب جایگاه شایسته در نظام سلامت و بهداشت تداوم یابد.