موفقیت کامل شرکت پخش سها هلال درتوزیع مویرگی داروهای آنتی بیوتیک

سرپرست شرکت پخش سها هلال گفت: فرآیند توزیع مویرگی داروهای آنتی بیوتیک طبق برنامه اعلامی سازمان غذا ودارو با موفقیت انجام شد واین روند همچنان ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پخش سها هلال، مهندس " علیرضا فراهانی" اظهارداشت: طی دو ماه گذشته وبا آغاز بحران کمبود آنتی بیوتیک ها به ویژه داروهای مخصوص کودکان؛ تامین وتوزیع این داروها دردستورکارشرکت پخش سها هلال قرار گرفت ودراین خصوص با واردات 50 تن انواع آنتی بیوتیک ها توسط شرکت بازرگانی سها کیش؛ اقلام مذکور براساس پلن سازمان غذا ودارو ومعاونت های غذا وداروی دانشگاه های علوم پزشکی درسراسر کشور توزیع شد. 

عضو هیات مدیره وسرپرست شرکت پخش سها هلال گفت: به منظور تحقق اهداف انسان دوستانه جمعیت هلال احمرودرراستای اهداف عالی سازمان تدارکات پزشکی برای مقابله با بحران کمبود داروهای آنتی بیوتیک تمام امکانات این شرکت درسراسر کشور به کارگرفته شد وبی هیچ چشمداشتی وبدون آن که درفکرمسایل اقتصادی باشیم، عملیات گسترده توزیع مویرگی حجم بزرگی ازداروهای مورد نیازهموطنان انجام شد.

آقای فراهانی ضمن قدردانی ازهمراهی صمیمانه مدیران وکارکنان مراکز توزیع سها هلال برای انجام این ماموریت مهم ملی گفت: شرکت پخش سها هلال به عنوان مجری برنامه های ملی سلامت آمادگی دارد درهرمقطعی درخدمت اهداف عالی دولت و وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی باشد.