تداوم موفقیت ها درپخش سها هلال/ رکورد جدید فروش دردی ماه ثبت شد

عضوهیات مدیره وسرپرست شرکت پخش سها هلال ازثبت یک رکورد درفروش این مجموعه درروزهای منتهی به دی ماه 1401 خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پخش سها هلال ، مهندس " علیرضا فراهانی" با اشاره به تلاش شبانه روزی مدیریت پرسنل بخش های تامین وفروش دارو برای تحقق اهداف پخش سها هلال گفت: ثبت رکورد افزایش 132 درصدی  فروش- نسبت به بودجه تعیین شده ورشد 106 درصدی  میزان وصولی های شرکت دردی ماه 1401  درمقایسه با مدت زمان مشابه درسال گذشته حاصل تلاش همه همکاران درمراکز 17 گانه پخش سها هلال ومدیران تامین وفروش است .

سرپرست شرکت پخش سها هلال ضمن قدردانی اززحمات یکایک پرسنل این مجموعه درسراسر کشوربرای تحقق برنامه ها واهداف تعیین شده گفت: این موفقیت ها درنتیجه یک برنامه ریزی صحیح ودقیق وتلاش بی وقفه خانواده شریف سها به دست آمده ومن اطمینان دارم با طرح هایی که برای تقویت سبد دارویی سها هلال داریم وهمراهی وحمایت های بی دریغ مدیران محترم سازمان تدارکات پزشکی ، روزهای امید بخشی درانتظار مجموعه خواهد بود.

مهندس فراهانی گفت: با افزایش همکاری ها و هم افزایی میان شرکت های تحت پوشش سازمان تدارکات پزشکی ومذاکرات خوبی که با شرکت های تولیدی وتامین دارو داشته ایم ؛ یقیناً درماه های پایانی سال جاری وسال 1402 حضوری قدرتمند دربازار دارویی کشور خواهیم داشت وامیدواریم سهمی شایسته درتحقق برنامه های ملی سلامت واهداف انسان دوستانه جمعیت هلال احمرجمهوری اسلامی داشته باشیم.