تاکید مدیران عامل شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران وپخش سها هلال برتوسعه همکاری های مشترک

درنشست مشترک مدیران عامل شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران وپخش سها هلال؛ گسترش همکاری های فیمابین درراستای اهداف عالی سازمان تدارکات پزشکی مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت پخش سها هلال، درنشست مشترک آقایان دکترسید بهمن سبحانی ومهندس علیرضا فراهانی مدیران عامل شرکت های تجهیزات پزشکی هلال ایران وپخش سها هلال که روز سه شنبه 27 دی ماه به میزبانی شرکت سها هلال برگزار شد؛ طرفین درباره راهکارهای توسعه همکاری ها درماه های پایانی سال جاری وسال 1402 به تبادل نظر پرداختند و برتداوم همکاری ها تاکید کردند.

دراین نشست که مدیران بازرگانی وفروش شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران ومدیران ستادی شرکت پخش سها هلال نیزحضور داشتند؛ مهندس "علیرضا فراهانی  سرپرست شرکت پخش سها هلال با اشاره به تعاملات بسیارمثبت شرکت های تابعه سازمان به منظورتحقق اهداف عالیه این سازمان ورفع مشکلات دارویی هموطنان ازهمراهی صمیمانه شرکت تجهیزات پزشکی با این مجموعه قدردانی کرد وگفت: درپرتو این تعاملات قطعاً درآینده سطح همکاری ها افزایش خواهد یافت وشاهد تقویت بیش از پیش  سبد دارویی پخش سها هلال با محصولات متنوع داروسازی سها وتجهیزات پزشکی هلال ایران وهمچنین اقلام تامین شرکت بازرگانی سها کیش خواهیم بود.

سرپرست شرکت پخش سها هلال با اشاره به عملکرد این شرکت دردو ماهه اخیر ازرشد شاخص های فروش به واسطه تعاملات مثبت با شرکت های دارویی وتامین کالا وشرکت های تابعه هلدینگ سازمان تدارکات خبرداد  وگفت: با توسعه همکاری ها درسال آینده حضور مجموعه سها دربازاردارویی کشور پررنگ تر خواهد شد.

آقای دکتر سبحانی مدیرعامل شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران نیز ضمن قدردانی ازتلاش های مجموعه پخش سها سطح همکاری های دو شرکت را عالی توصیف کرد و برتوسعه تعاملات فیمابین تاکید نمود .

وی خواهان تداوم این نشست ها شد وگفت: برنامه هایی که درخصوص همکاری های دوشرکت درایام پایانی سال جاری وسال آینده پیش بینی گردیده مطلوب است وتلاش داریم محقق شوند.