پنجشنبه 27 شهريور 1393
  • فارسي
  • English
داروخانه مرکزي هلال احمر به دليل انبارگرداني دارو در تاريخ 31 شهريور ماه 1393 به مدت چند ساعت تعطيل خواهد بود.
25/6/1393
اقلام دارويي و تجهيزات پزشکي اهدايي شرکت پخش سها هلال ويژه مردم مظلوم غزه از طريق جمعيت هلال احمر ارسال شد.
15/6/1393
پيشبرد اهداف عاليه شرکت پخش سها هلال مرهون مجاهدت هاي خانواده بزرگ سها است.
3/6/1393
مديران و پرسنل شرکت پخش سها هلال و مراکز توزيع داروي هلال احمر يک روز از حقوق خود را براي مردم مظلوم فلسطين اختصاص دادند.
3/6/1393

صفحه قبل

| 1 / 2 |

صفحه بعد